Bezpieczeństwo użytkowania

ŚWIETLÓWKI

Ze względu na wykorzystanie w budowie świetlówek szkodliwej rtęci zużyte świetlówki są odpadami niebezpiecznymi i niewłaściwie zagospodarowane stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Świetlówki muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu.

W przypadku stłuczenia świetlówki należy podjąć następujące środki ostrożnośni:
  • otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci,
  • zabezpieczyć pomieszczenie, aby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego w celu uniknięcia rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca,
  • założyć gumowe rękawiczki,
  • zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza,
  • wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu,
  • zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami,
  • po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce