Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy w lumiSTARKażdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszej oferty było nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpieczne.

Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem otaczamy pełną ochroną. Wykorzystujemy je tylko w celach, na które wyrażasz zgodę i poza zakresem realizacji zawartych umów nie udostępniamy ich żadnym zewnętrznym podmiotom.

Wszystkie czynności w codziennej pracy wykonujemy w oparciu o zasady bezpieczeństwa unormowane w wewnętrznej polityce firmy.


Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

  • dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celach, na które wyrażasz zgodę
  • nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom (poza zakresem wynikającym z zawartych umów, np. dane adresowe dla dostawy towaru przez firmę kurierską)
  • informacje marketingowe przesyłamy tylko za Twoją zgodą
  • dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnione osoby, które przeszły szkolenie z zasad bezpieczeństwa i ochrony danych
  • stronę sklepu internetowego uwierzytelnia wystawca certyfikatu bezpieczeństwa
  • transmisja danych przesyłanych przez formularze rejestracji i zamówienia jest szyfrowana protokołem SSL
  • dokumenty drukowane oraz nośniki danych przechowywane są w siedzibie firmy w zabezpieczonych szafach archiwalnych

W każdym czasie masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych określa polityka prywatności.


Korzystając z Internetu pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci
Zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa w internecie na stronie bezpieczniejwsieci.org objętej patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.